Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 8. 2018

Krajská zdravotní je v dobré ekonomické kondici

kraj.jpegAkciová společnost Krajská zdravotní (KZ) potvrdila výsledky hospodaření společnosti za první pololetí roku 2018. Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, se 6900 pracovníky největším zaměstnavatelem v regionu a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

„Od začátku roku do 30. června 2018 společnost dosáhla zisku ve výši 15,3 milionů korun, což je nadějné pro závěrečné účtování na konci roku. Po kladných hospodářských výsledcích v minulých letech pokračuje pozitivní trend v hospodaření Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Udržet tento příznivý trend je rok od roku těžší. Zatím se nám to daří, i když za cenu přijímání řady opatření, jestliže chceme udržet dosavadní dynamiku rekonstrukcí našich nemocnic a jejich oddělení a modernizace přístrojové techniky. Je však nesporné, že Krajská zdravotní se v posledních letech zařadila mezi úspěšně a rozvíjející se firmy v České republice,“ komentoval pololetní výsledek hospodaření KZ předseda jejího představenstva Jiří Novák.

„Poslední roky se nám daří i v pololetí hospodařit s kladnými čísly. Jsme si vědomi, že další měsíce jako červenec, srpen nebo prosinec nám ekonomiku trochu brzdí, nicméně výsledek pololetí je dobrý odrazový můstek pro hospodaření a další investování v krajských nemocnicích,“ poznamenal Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Pevnou součástí strategie KZ je postupná obnova nemocnic a modernizace jejich vybavení. Celkový objem investičních aktivit v roce 2018 činí 1,5 miliardy korun. Investice byly podpořeny Ústeckým krajem.

„Investice byly naplánovány do všech pěti našich nemocnic. V děčínské nemocnici jde například letos o 8 milionů korun na projektovou dokumentaci pro nový pavilon Emergency s centrálními operačními sály a jednotkami intenzivní péče, u něhož se počítá s náklady 381 milionů korun, v ústecké Masarykově nemocnici pokračuje za téměř 54 milionů korun rekonstrukce dětského pavilonu, kdy došlo k rozšíření o jedno nové podlaží. V nemocnici v Teplicích pokračuje výstavba pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací, kde celková cena díla je 181,7 milionů korun. Naváže na ni nástavba třetího nadzemního podlaží na objekt operačních sálů pro umístění ARO a JIP s předpokládanou cenou 97 milionů korun. V Teplicích se staví i nízkoprahový urgentní příjem a obratiště sanitek s cenou dle veřejné zakázky 15,3 milionu korun. Mostecká nemocnice má za sebou rekonstrukci plicního pavilonu za 14 milionů korun, otevřena byla po přestěhování do nových prostor a modernizaci nemocniční lékárna, kde cena včetně vybavení přesáhla 5 milionů korun. V nemocnici v Chomutově byla dokončena II. etapa modernizace oddělení nukleární medicíny v celkové hodnotě 18 milionů korun, pracoviště magnetické rezonance s investicí 43,5 milionů korun a nový stravovací provoz za 52,6 milionu korun. Připravuje se onkologický stacionář, cena díla dle veřejné zakázky je 9,4 milionu korun,“ vyjmenoval ze seznamu významných akcí pro letošní rok Jiří Novák. 

„Krajská zdravotní provádí investiční akce cíleně se zásadou důsledného využívání dotačních titulů a díky finanční investiční podpoře od Ústeckého kraje, který tímto umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic a jejich přístrojového vybavení,“ zdůraznil předseda představenstva KZ. „Budeme se samozřejmě snažit, stejně jako doposud, o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ dodal Jiří Novák.

Zdroj: info@kzcr.eu

 

pats1200.pngRumburští patrioti  preferují jedinou smysluplnou variantu - a to:  narovnání vyhrocených vztahů s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. - jsme si vědomi současného nepříznivého a odmítavého stavu, který je deklarován ze strany Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s., přesto bychom se chtěli pokusit co nejvíce přiblížit v jednání do doby - léta 2017, kdy byl Ústecký kraj ochoten se bavit o podmínkách převodu

Město Rumburk by nemělo být v pozici toho, kdo si klade podmínky, ale naopak by mělo akceptovat rozumné požadavky druhé strany. Jedině Krajská zdravotní má tu sílu sejmout z beder města finančně nejnáročnější břímě a zachovat ve Šluknovském výběžku akutní lékařskou péči. Jsme přesvědčeni, že Rumburk to již sám nezvládne. Další možné záchranné varianty budou pro město a jeho občany nevýhodné a ekonomicky náročné.

Možné varianty:

1) Restrukturalizace nemocnice = je nutná - bude znamenat jen zanedbatelnou ekonomickou úsporu (finanční náklady na udržení nemocnice budou nadále vysoké a město její provoz stejně dlouhodobě nezvládne)

2) Nabídka akcií okolním obcím = drtivá většina starostů měst a obcí Šluknovského výběžku o akcie, nestabilní nemocnice, nemá zájem

3) Prodej nemocnice - nový tendr = na základě zkušeností v oblasti tendru již víme, že se nový zájemce, který by odkoupil Lužickou nemocnici, bude hledat těžko

4) Převod Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, a.s. - Rumburští patrioti budou prosazovat pouze tuto variantu, protože dle našeho názoru je každé jiné řešení nereálné a dlouhodobě finančně neudržitelné.

(pokud by se podařil zmiňovaný převod pod Krajskou zdravotní, a.s. činila by pro město - roční úspora cca 30mil až 50mil Kč)