Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

patrioti-r.jpg

     

Na základě poptávky občanů vzniklo v našem městě nové uskupení s názvem  "RUMBURŠTÍ PATRIOTI",  které se v komunálních volbách (5. a 6. října 2018) ucházelo o přízeň voličů. Pozitivním překvapením pro nás bylo, že jsme v rámci naší volební premiéry získali dva mandáty. 

Tímto se obracíme na občany s žádostí o podměty a připomínky - mail: patrioti@seznam.cz.

Děkujeme všem Vám, kteří jste nám zaslali náměty a připomínky k volebnímu programu.  Na oplátku slibujeme, že se o Vaše názory a připomínky budeme zajímat i nadále.

patrioti-2.jpg

 

 

 

Jsme:
PATRIOTI, kteří ve volebním programu neslibují lákavé a nereálné sliby.
PATRIOTI, kteří chtějí v našem městě dostupnou a kvalitní lékařskou péči.
PATRIOTI, kterým není jedno, co se děje ve veřejném prostoru.
PATRIOTI, kteří nebudou pořizovat veřejné zakázky malého rozsahu za velké peníze.
PATRIOTI, kteří neříkají, „s tím se nedá nic dělat“.
PATRIOTI, kteří vědí, že zastupitel města nemůže být dodavatel města.
PATRIOTI, kteří vědí, že o záměrech města je lepší nejdříve diskutovat.
PATRIOTI, kteří budou naslouchat občanům.
PATRIOTI, kteří nemlčí.

 

 

Co je patriotismus ?

Z řeckého patriotes = rodák, krajan - též vlastenectví - obecně znamená oddanost pospolitosti, k níž člověk náleží. Projevy tzv. lokálního patriotismu tvořily součást pocitu kulturní identity. Od 18. st. získává patriotismus nový význam, který překračuje pouhou svázanost s rodným krajem. Vlast (patrie) označuje ideál svobodné země, o jejíchž osudech rozhodují samotní občané.

Pocit vlastenectví se kryje s pocitem svobody, práv, ale i štěstí z toho, že člověk náleží do určité pospolitosti. Voltaire vysvětluje význam slova vlast jako "pospolitosti zájmů" sdílené svobodnými občany. Pojem patriotismus je tak úzce svázán s pojmy svoboda a humanita. 

PATRIOTISMUS se stává výrazem pro osvícené veřejné mínění, které je prodchnuto zájmem o veřejné blaho a o humánní zákony (viz osvícenství)."Patriot" je altruistickým přítelem svobody a lidskosti. 

Čerpáno ze Sociologické encyklopedie.

 

 

18. 9. 2022

Odpočinek, bezpečí, čistota - to je vize pro naše městské parky

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-r.jpgZdemolované lavičky, chybějící odpadkové koše, psí výkaly, volně pobíhající psi, láhve od alkoholu, odpadky a osoby, kterým je lepší se vyhnout obloukem, tak v současné době bohužel vypadá většina parků a odpočinkových zón v Rumburku. RUMBURŠTÍ PATRIOTI by se rádi zasadili o to, aby parky opět sloužily jako místo pro odpočinek, relax či hry dětí.

 
Celý příspěvek

10. 9. 2022

Velké plány brzdí minulost a bohužel i současná situace

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-r.jpg Rumburští patrioti zastávají názor, že by každá nákladnější investice měla být dobře promyšlena a pokud možno z co největší části hrazena s přispěním dotačních titulů.

 
Celý příspěvek

3. 4. 2022

Návrh Rumburských patriotů, který se týkal snížení počtu zastupitelů - NEPROŠEL

/ Rubrika: "aktuality"

Na jednání Zastupitelstva města Rumburk, které proběhlo dne 24.03.2022 byl předložen "Rumburskými patrioty" a hnutím "ANO 2011" návrh, který se týkal snížení počtu zastupitelů z 23 na 21.

 
Celý příspěvek

25. 11. 2021

PŘÁNÍ 2021

/ Rubrika: "aktuality"

Tímto přejeme nejen obyvatelům našeho města pohodové vánoční svátky a úspěšný rok 2022.

 
Celý příspěvek

25. 11. 2021

Tři roky v koalici

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-2.jpg  Tři roky uplynuly jako voda a my se tímto příspěvkem pokusíme stručně nastínit naše tříleté působení v koalici ... 

 
Celý příspěvek

27. 12. 2019

Setkání "Rumburských patriotů" 27.12.2019

/ Rubrika: "aktuality"

patr7.jpg

Mezi svátky proběhlo přátelské setkání kandidátů, kteří v rámci komunálních voleb kandidovali za "Rumburské patrioty". Setkání opětovně proběhlo v Klášterní vinárně - kde bylo připraveno pohoštění v podobě malého rautu. Tentokráte bylo setkání ryze nepolitické (problémy se neřešily). V závěru setkání si všichni popřáli vše dobré v novém roce...

 
Celý příspěvek

6. 12. 2019

Přejeme všem lidem dobré vůle pohodové vánoční svátky

/ Rubrika: "aktuality"
 
Celý příspěvek

17. 11. 2019

Rumburští patrioti: setkání členů komisí a výborů

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-2.jpg

Dne 17. listopadu 2019 proběhlo v "Klášterní vinárně" setkání zastupitelů a členů komisí a výborů. 

 
Celý příspěvek

26. 8. 2019

Komise pro životní prostředí Rady města Rumburk a její činnost v 1 ½ roku 2019

/ Rubrika: "aktuality"

obr.jpg

Za Rumburské patrioti bylo nominováno do komisí a výborů několik zájemců, kteří mají možnost v současné době se spolupodílet na rozvoji města. Do Komise pro životní prostředí Rady města Rumburk jsme za Rumburské patrioty nominovali Veroniku Marini a předsednickou funkci vykonává zastupitel Bc. Aleš Hofman. 

 
Celý příspěvek

17. 7. 2019

Nemocnice v Rumburku ...

/ Rubrika: "aktuality"

patrioti-2.jpg  Vyjádření Rumburských patriotů k Lužické nemocnici a poliklinice ,a.s.

 
Celý příspěvek